יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
 
 
 
 
 
 
מבט אל עבודתה של מורת השילוב.
00:48 (10/12/10)

בס"ד "אבן שואבת" או "אבן שאין לה הופכין". מבט אל עבודתה של מורת השילוב. למתבונן מן הצד או מן החוץ,נראה, כי עבודתה של מורת השילוב היא קלה ,נעמה ונוחה. שכן,מדובר בעבודה שבה המורה נפגשת עם קבוצות תלמידים קטנות ואינטימיות,לרוב אין צורך להתמודד עם בעיות משמעת, והסיטואציה נראית ידידותית: קצת משחקים,קצת נעזרים באמצעי המחשה,ותמיד ניתן לטעון כי "התלמיד התקדם יחסית לעצמו". אבל המבט החיצוני הזה מטעה בגדול. כאשר נבחן לעומק את מאפייני עבודתה של מורת השילוב ואת מהות העבודה, נמצא כי למרות העבודה בקבוצות קטנות והסיטואציה הידידותית, הרי התמונה שונה בתכלית. מורת השילוב החדשנית היא מורה אחרת. זוהי מורה אקדמית,המדברת מקצועיות, נדרשת לשליטה בידע,לכריזמה וליצירתיות. בנוסף לכישורי התווך שלה,וליכולת להקנות כלים אמיתיים, עליה להיות מיומנת בארגון וניהול של זמן,לקיים תקשורת בין-אישית תקינה,להיות אמיצה וליזום קשר. עליה לגלות גמישות מחשבתית,ולהיות בעלת יכולת להכיל שונות, קשיים ועומס עבודה רב. נכון,שמורת השילוב שלנו עוסקת בהוראה בקבוצות למידה קטנות, ובאקלים אמפטי ומכיל המאפשר יותר פניות ללמידה. יחד עם זאת,פעולות ההוראה והתווך הנם רק אחד מפניו של המקצוע, שכן מורת השילוב נדרשת לסבלנות רבה, להתבוננות מערכתית ולתאום בין גורמים שונים : צוות המורים,ההורים וגורמים אחרים העוסקים בטיפול בפרט. כאשר עבודתה של מורת השילוב מתוכננת ע"פ מטרות ויעדים שנתיים , עליה להיות סמן הדרך ולהטוות את דרכי ההתערבות עבור התלמיד. עליה לגייס את צוות ביה"ס ואת ההורים, לבנות את חדר השילוב כחדר אקדמי,כספריה דידקטית,וכמרכז שיהווה "אבן- שואבת" ללמידה,להיוועצות ולהצמחה עבור תלמידי השילוב ועבור המטפלים בהם. מורה כזו היא מורה לחיים,היא זו אשר תיזכר ע"י תלמידיה כישורים אמיתיים להתמודד עם המציאות המחכה בחוץ. אופירה אנטמן מתיא-שומרון.