יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
דף נהלים למבחנים מותאמים . "ההתאמות הדידקטיות כמשקפיים של התלמיד עם לקות הלמידה".
01:03 (10/12/10)

"אין לך דבר בלתי שווה מהתייחסות שווה לאלה שאינם שווים". ( הרבי מקוצק ) . דף נהלים למבחנים מותאמים . "ההתאמות הדידקטיות כמשקפיים של התלמיד עם לקות הלמידה". ההוראה המותאמת , מתמקדת במתן כלים ואסטרטגיות למידה , אשר יסייעו לילד בכל למידה אקדמית במהלך החיים . במהלך השוטף של הלמידה , הילד רוכש כלים מיישם ומדגים אותם בתוכני הלימוד השונים בכיתה . ע"מ שאכן תהליך זה יתקיים , יש ליישם בכיתה את בקביעות את ההתאמות הדידקטיות שנמצאו מתאימות לילד (ע"פ אבחון קביל ) . יישום ההתאמות , הינו למעשה , גולת הכותרת של תהליך הלמידה וההתאמות מחויבות מתוקף חוזר מנכ"ל . לשם כך , על הצוות המלמד : מורת שילוב , מחנכת והמורים המקצועיים . להיות מותאמים , ביחס לחומר הלימוד וביחס למעקב בכיתה אחר יישום האסטרטגיות הנרכשות בשילוב . השילוב בביה"ס מילקן . השילוב בשכבות ד'-ו' , יתמקד במקצועות : כש"פ , מולדת – ג"ג , מדעים , היסטוריה ותנ"ך . במקצועות אלה , ירכשו הכלים \ אסטרטגיות הלמידה . והיישום יתקיים ביתר השיעורים בכיתה , כמו כן , יתקיימו מבחנים מותאמים . הערכות לקראת מבחנים מותאמים . - כל מבחן במקצועות הנ"ל , יש להגיש לחנה כ"ץ , עשרה ימים לפני מועד המבחן בכיתה . יש לציין על המבחן , את מועד המבחן בכיתה . - תקופה זו של עשרה ימים מתבקשת , לצורך עיבוד המבחן ( שכבתי ופרטני ) . ע"פ ההתאמות של תלמיד השילוב . - יש לשים את המבחן בחדר המורים בתא של חנה כ"ץ , באחריות חנה , להוציאו מהתא ולעבד אותו כנדרש . - מבחן שינתן בטווח זמן קצר , קרי – פחות מעשרה ימים , לא יאפשר הערכות מיטבית לקראתו ולא יאפשר הכנה מיטבית של התלמיד , לקראת הצלחה במבחן . - יש לזכור שהצרכנים העיקריים , הם התלמידים . ברצוננו להדגיש , כי במהלך שנת תשס"ו , ניסינו התערבות ממוקדת כנ"ל . במיוחד מול כיתה ה' 2 , של אריאלה גולד . הדבר שיפר משמעותית את הישגי התלמידים במבחנים , בהתייחסותם הכללית לקראת המבחן וללמידה בכלל . היערכו בהתאם , הצלחתם היא הצלחתנו . חנה כץ ואופירה אנטמן.