יום א', כא’ באייר תשע”ט
 
 
 
 
 
 
המדיניות הבית ספרית קובעת את היעדים ואת התהליכים הראשיים, המשקפים בדרך כלל את האמונות והערכים של בית הספר והיא המכוונת את הדרכים העיקריות להשגתם.

המצע החינוכי הבית ספרי, נובע מתוך אמונה בילד, אהבת הילד והכרה בשונות. בית הספר מייצג חזון חינוכי ומדיניות חינוכית הרואה את האדם במרכז על כל מכלול נטיותיו וריבוי האפשרויות שבו. בבסיס הגישה עומדים ערכים אוניברסליים: יושר, סובלנות, כבוד הדדי, אחריות וקבלת השונה. ביה"ס מתייחס בכבוד לערכים יהודיים ונותן מקום של כבוד לנושא בעשייה החינוכית היומיומית. הצוות החינוכי בבית הספר פתוח, יצירתי, יוזם ועושה היום תוך כדי ראיית המחר. חובת הצוות להטמיע בכל ילד ערכי יסוד, לעורר הנעה חיובית, לפתח כישורי למידה ויכולת לחקור תחומי ידע מתוך בחירה אישית ומתוך תחומי עניין אמיתיים של הלומד. לצוות בית הספר אחריות ומחוייבות לחנך תלמיד האוהב את האדם הארץ והעם. הנחת היסוד שלנו: המורים מחוייבים להצלחת התלמידים לקראת כניסתם לעולם העתידי בדרך טבעית וברורה, עם נפש בריאה בגוף בריא, תוך שילוב העולם הטכנולוגי-מדעי. ביה"ס מאמין בתקשורת תקינה עם ההורים מתוך כבוד להורה, הבנת מצוקותיו ושיתוף ההורה בדרכי הסיוע לילדו. אחריות המערכת היא להוביל כל ילד למיצוי יכולתו האישית ולהבהיר להורים את אחריותם לילדם. ביה"ס מעודד שיתוף פעולה ומעורבות הורים. וועד ההורים המרכזי מייצג את כל שכבות הגיל של ביה"ס והנהלת ביה"ס רואה בוועד ההורים שותף פעיל וגורם מסייע להגשמת תכניות לימודים. ביה"ס שואף לראות בבוגר אדם ערכי, מוסרי ומעורב חברתית, בעל בטחון ודימוי עצמי חיובי, אדם בר אוריין, סקרן, עצמאי, גמיש, בעל כישורים ומיומנויות חשיבה גבוהות, המסוגל לחקור לבדו וגם בצוות, תוך ניצול משאבי הטכנולוגיה המתקדמת. יחסי הגומלין תלמיד - הורה – מורה, יושתת על כבוד הדדי, הדרכה והנחייה, שיחות אישיות וקביעת קריטריוני הערכה מקובלים וברורים לכל הצדדים.