יום א', כא’ באייר תשע”ט
 
 
 
 
 
 
התחום הייחודי של ביה"ס מדעים וטכנולוגיה בשילוב אומנות.

בחרנו בנושא גלגולי אנרגיה בגלל הימצאותה של אנרגיה בכל תחומי חיינו היום יומיים, מגוף האדם דרך תופעות טבע מוכרות ועד לחלל החיצון. הפיכת ביה"ס לסביבה טכנולוגית טבעית המוכרת לילד ושייכת לו תגרום ללמידה משמעותית וערכית. הסביבה הלימודית תשלב פעילויות אינטראקטיביות רב גיליות, הפועלת על הילד דרך כל חושיו, מגרה את סקרנותו ומובילה אותו ללימוד אקטיבי מחווית החקר ועד להבנת החוקים והתהליכים בעולם הטכנולוגי מדעי. בתחום הטכנולוגי עומדות לרשות התלמיד שתי תוכנות בקרה ממוחשבת. התלמידים בונים דגמים. בשלב מאוחר יותר בונים דגמים לפי תכנון אישי ולבסוף בונים פרויקט המשולב מכמה עבודות המחייב עבודת צוות. הדגמים מופעלים בכל מקום ובכל שעה. הבניה נעשית בעזרת לגו והכתיבה של תוכנת ההפעלה נעשית, תוך הפעלת חיישנים כגון: חיישן מגע, אור וזוית. התלמיד חשוף לשיטה מתקדמת של הטכנולוגיה המאפשרת עבודה נוחה יותר. בביה"ס תחנה הידרואלקטרית שבה התלמיד יכול להתנסות, לבחון, לחוות, לשחק, להבין ולהתקרב לעולם הטכנולוגי תוך כדי הבנת החשיבות והמשמעות שיש לידע מדעי וטכנולוגי לפרט ולחברה, והבנת השפעתו על האדם על הסביבה הטבעית והחברתית. פארק המדע מרחיב ומעשיר את סביבת הלמידה, מפתח התעניינות ורצון להרחבת ידע. הפארק מאפשר הבנייה והבנה של מושגים, תופעות, עקרונות ותהליכים במדע וטכנולוגיה. קרן קרב מאפשרת לכל תלמיד להתנסות בתחומי העשרה רבים ומגוונים עפ"י נטיותיו . אשכול הפיס באריאל משמש את ילדי ביה"ס ללימודי המדעים והאומנויות. ההתפתחות הטכנולוגית פורצת לכל תחומי החיים. הטכנולוגיה היא ידע אנושי המיושם לפתרון בעיות קיומיות ומעשיות. צוות ביה"ס מחוייב להצלחת תלמידיו לקראת כניסתם לעולם העתידי בדרך טבעית וברורה עם נפש בריאה וגוף בריא, תוך שילוב העולם הטכנולוגי מדעי.