יום א', כא’ באייר תשע”ט
 
 
 
 
 
 

משואה לתקומה אריאל עירי