יום א', כא’ באייר תשע”ט
 
 
 
 
 
 

הכרת התחום השלב הראשון בתהליך החקר הכולל בתוכו מגוון של נושאים לחקירה.התחום בד"כ נבחר במסגרת תכנית הלימודים באחת הדיסציפלינות. דוגמא - התחום יון נלקח מתכנית הלימודים. אפשרויות נוספות לבחירת התחום: בחירת התחום ע"י התלמידים שלא מתכנית הלימודים, זוהי אחת הדרכים של המחנך להכיר את תחומי העניין האהובים על תלמידיו. דוגמא: בע"ח, תופעות טבע, ספורט, גוף האדם. צוות בית הספר קובע מתוך צרכים שונים את התחום. דוגמא: ארץ ישראל במהלך המאה. בחירת התחום ע"י המורה ע"פ צרכים חברתיים הנובעים מתוך כיתתו דוגמא: אלימות בחירת התחום ע"י צוות מורי שכבה כלשהי. בחירת התחום בשיתוף הורים/ קהילה. אחר דוגמאות לפריסת תחום בבית ספר מילקן: ארץ ישראל במהלך המאה הסטוריה של יוון העתיקה אריאל עירי