יום א', כא’ באייר תשע”ט
 
 
 
 
 
 

בית הספר מייצג חזון חינוכי ומדיניות חינוכית המושתתת על הפילוסופיה ההומניסטית הערכית הרואה את האדם במרכז על כל מכלול נטיותיו וריבוי האפשרויות שבו. לצוות בית הספר אחריות ומחויבות לחנך תלמיד האוהב את האדם ארצו ומורשתו, לפתח אדם אוטונומי מוסרי ושייך. הנחת היסוד שלנו – המורים מחויבים להצלחת תלמידים לקראת כניסתם לעולם העתידי בדרך טבעית וברורה עם נפש בריאה בגוף בריא תוך שילוב הפילוסופיה ההומניסטית והעולם המדעי טכנולוגי. מחובתנו ליצור מערכת ערכית שתאפשר קיום של אינטגרציה חדשה של הפרט והחברה. על פי גישות אלה פותחו בבית הספר תכניות לימודים הנובעות מתוך תפישות עולם חינוכיות המתחשבות בעולם הילדים וצורכיהם הנוכחיים והעתידיים, כשהדגש הוא עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיית מידע ללא תלות בזמן, מקום ודיסציפלינה. "תנו לילדיכם את אהבתכם אך לא את מחשבותיכם, כי להם הגיגיהם. אפשר לכם לחפוץ להיות כמותם אך אל לכם לעשותם כמותכם, כי החיים פניהם קדימה לא אחור, והם לא יתרפקו על האתמול." (חליל ג'ובראן - "הנביא") בית ספר "מילקן" שואף שתלמידיו יוכלו למצוא את דרכם בסביבה , המשתנה במהירות ודורשת יכולת רכישת ידע עצמאית- בעידן של ידע המתחדש ומתיישן בקצב מסחרר. כדי להבטיח את הדרישות הללו יש לפתח את הכישורים המתאימים לכך. אחת הדרכים היא באמצעות תהליך החקר, שכל תלמיד ותלמיד יוכל ליטול בו חלק פעיל. במרכז התהליך עומד הפיתוח של מכוונות עצמית של הלומד, תוך אינטראקציה בין מורה ותלמיד שמטרתה לקדם את התלמידים. אינטראקציה זו באה לידי ביטוי, למשל: בשלב הבחירה- בשלב זה המורה בודקת עם התלמידים באיזו מידה יש להם עניין אישי בנושא. האם הגדרת הנושא מזמנת שימוש במקורות מידע מגוונים?, האם הנושא מצריך פתרון בעיה?, המורה בודקת איך מחברים את הנושא לידע הקודם של התלמיד, האם ידע זה כללי, שולי, רלוונטי, מבוסס. בשלב שאילת השאלות- המורה והתלמידים מגבשים קריטריונים להתפתחות בשאילת שאלות, שהשאלות תהינה רלוונטיות לנושא, מקוריות. יש להסביר איך מרחיבים שאלות פשוטות ומצומצמות למורכבות ורב כיווניות המתייחסות להיבטים שונים של הנושא ואיך מבחינים בשאלות בעלות קול- אישי. תהליך החקר הוא רב כיווני, כל שלב ושלב הוא תוצר בפני עצמו. על המורה להגדיר פרקי זמן ברורים שבהם יצטרכו התלמידים לסיים את משימותיהם ולקבל משוב מהמורה. למידה - לא משהו שקורה לתלמיד אלא משהו שקורה ע"י התלמיד כשהוא בוחר שואל מעבד ממזג מארגן ומציג תוצר ביבליוגרפיה וולפה עידית, עמית עירית , לכתוב עבודת מחקר כלים וכללים- מיומנויות לכתיבת עבודות עיוניות בבי"ס תיכון ובאוניברסיטה, הוצאת דיונון- אוניברסיטת ת"א, 1998 מט"ח, לכתוב עבודה, הוצאת מט"ח, תשנ"ד- 1994. מט"ח, סביב הים התיכון- בדרך אישית, שלבים א-ה, רמת- אביב, 1997. מכון ברנקו וייס, מסע לחיפוש שאלות טובות, ברנקו וייס, רמת- אביב, 1994. קינג פנינה, קריאה- מבנה ומובן, המכללה לחינוך ע"ש לוינסקי, תשמ"ז- 1987. הפעלופדיה-אנציקלופדיה לפעילות חברתית, כרך ג', הוצאת ידיעות אחרונות, ת"א, 1996.