יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
הורים יקרים אנו נמצאים בפתחה של שנת הלימודים. ילדינו חוזרים מן החופשה כשבתיקם התנסויות וחוויות.שצברו בזמן זהמרביתם בוודאי העבירו חלק מזמן החופשה מולמסך כזה או אחר, תיעדו אירועים שונים ושיתפואת חבריהם לרשת. בנקודת זמן זו, נרצה לחדד את תפקיד ההוריםוצוותי החינוך באשר להשגחה, חינוך, וליווילהתנהלות חיובית, ערכית ואחראית ברשת .
21:57 (10/09/17) ג'ודי שמילוביץ

ההורה כמבוגר משמעותי גם ברשת - מעורבות והשגחה הורית ברשת אינן שונות מנוכחות הורית בכל מרחב חייםאחר. מומלץ לקיים עם הילדים ובני הנוער שיח מתמשך בנושא התנהלותםברשת. חשוב שילדינו ידעו כי אנו מהווים כתובת להתייעצות גם בנושאיםהקשורים לרשת. להמשך הקריאה יש להיכנס לקישור של משרד החינוך.עלון להורים - גלישה בטוחה תחילת שנה