יום ש', ט’ בכסלו תשע”ט
 
 
 
 
 
 
13:49 (22/03/18) הילה עסיסי

קישור לאתר השואה