יום א', כא’ באייר תשע”ט
 
 
 
 
 
 
20:52 (28/10/11)

תוכנית "מפתח הל"ב פותחה על- ידי המחלקה לחינוך לחיים בחברה במשרד החינוך לבתי הספר היסודיים . התוכנית עוסקת בהקניית ערכים נבחרים לתלמידים, תוך טיפוח הקשרים והזיקות שבין הפרט לקבוצה, לסביבה ולחברה. הערכים הנלמדים בכל חודש:תשרי - שיתוף והשתתפות חשוון - מעורבות חברתית כסלו - שונות טבת - ניהול קונפליקטים שבט - אחריות אדר - נתינה ניסן - אחדות אייר - כבוד סיון - עבודה בצוות תמוז - בטחון ובטיחות בכל חודש מתקימות פעילויות לחידוד והעמקת הערך: 1. במעגל הכיתתי- התלמידים לומדים את הערך במסגרת כיתתית. 2. במעגל הבית ספרי- מועצת תלמידים עושה פעילויות בית ספריות לכל תלמידי בית הספר. 3. טכס חודשי- בכל חודש מתקיים טכס בית ספרי המביא לידי ביטוי את הערך מהיבטים שונים. 4. פעילות שגרירים - כל כיתה שנבחרה מראש מפעילה בערך החודשי כיתות אחרות בבית הספר. כמו כן בכל חודש יתפרסם באתר דף " מפתח הל"ב גם במשפחה" ובו הצעות להורים לפעילות בערך במסגרת המשפחתית.