יום א', כא’ באייר תשע”ט
 
 
 
 
 
 
ערך החודש שיתוף והשתתפות- הילדים לומדים ומתנסים בחיבור לערך.משתפים ברגשות, בצרכים, במחשבות, במשאלות, ובציפיות לקראת השנה החדשה, מעמיקים את ההיכרות עם החברים לכיתה, משתפים בברכות ואיחולים לקראת השנה החדשה.
21:15 (28/10/11)

שנה חדשה בפתח - התחלות חדשות, ציפיות חדשות, משאלות חדשות...... במעגל הכיתתי - הילדים שיתפו אחד את השני ברגשות, במחשבות ובשאלות שהתעוררו ביחס להתחלה. במעגל הבית ספרי - מועצת תלמידים קיימה פעילויות שונות בבית הספר: 1. ברכות לשנה החדשה –כל כיתה כתבה ברכה לשנה החדשה, הברכות נתלו בכניסה לבית הספר. 2. משאלות לשנה החדשה – כל תלמיד כתב את המשאלה שלו לשנה החדשה. המשאלות נתלו בקיר מפתח הל"ב. 3. הפסקה פעילה בסימן חגי תשרי כל כיתה הכינה פעילות הקשורה לחגי תשרי. 4. טכס - כיתות ב' הכינו טכס חגי תשרי בסימן הערך שיתוף והשתתפות. 5. פעילות שגרירים - כיתה ו/2 עשתה פעילות שגרירים בערך לכיתות א' ב'