יום א', כא’ באייר תשע”ט
 
 
 
 
 
 
במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות המופעלת באריאל משנת 2010 חוברה אמנה עירונית חינוכית המחייבת את מערכת החינוך בעיר.האמנה נכתבה בשיתוף פעולה של: צוותי החינוך של בתיה"ס, נציגות ההורים, נציגות התלמידים, פיקוח משרד החינוך,מנהלת אגף החינוך, השירות הפסיכולוגי החינוכי ונציגי מטה עיר ללא אלימות.
12:59 (20/11/11) גבי זקס בלטנר

עשרת היגדי ה"זהב" במערכת החינוך 1. אסורה אלימות פיזית בכוונה או שלא בכוונה בשטח ביה"ס ובפעילות חוץ בית-ספרית על כל באי המוסד החינוכי: אלימות שלא חלה עליה חובת דיווח לגורמי חוץ, עפ"י חוק: דחיפות, מכות, בעיטות, צביטות, שריטות, גזירת שיער, זריקת חפצים ויריקות. אלימות שחלה עליה חובת דיווח לגורמי חוץ, עפ"י חוק: נשיאת כל סוג של כלי משחית , גרימת חבלה חמורה המצריכה טיפול רפואי, תקיפה גופנית, אלימות בהשפעת חומרים ממכרים או אלימות קבוצתית, נוכחות באירועי אלימות תוך כדי עידוד והתלהמות, הטרדה ופגיעה מינית,פריצה והצתה. 2. אסורה אלימות חברתית אירועים שלא חלה עליהם חובת דיווח לגורמי חוץ, עפ"י חוק: קללות, איומים, לעג על רקע גזעני, אלימות מילולית בעלת גוון מיני ,הפצת שמועות בכל דרך, חרם קבוצתי, מעשה בריונות וגניבה. אירועים שחלה עליהם חובת דיווח לגורמי חוץ, עפ"י חוק: סחיטה ודמי חסות,פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט, (התחזות, הפצת תכנים פרטיים ואיומים), צילום והפצת תמונות ללא אישור המצולם באמצעות (טל. נייד ו/או מחשב נייד) 3. נוכחות ועמידה בזמנים. חלה חובת נוכחות של התלמידים במהלך כל שעות הלימודים, בכל הפעילויות החינוכיות בביה"ס, כולל פעילויות חוץ בית-ספריות. הנוכחות הינה מרכיב בהערכת ההישגים הלימודיים והחינוכיים. לאחר יישמע הצלצול, על התלמידים להימצא בכתה ,מוכנים לתחילת השיעור עם כל הציוד הנדרש. אין להיכנס לכתה באיחור ללא אישור בכתב מנציג צוות ביה"ס. אין לצאת מהשיעור ללא רשות המורה המלמד/ת בכתה. . * על הצוות החינוכי לשמש דוגמא. *היעדרויות על מחנך/ת הכתה לדאוג לקשר עם התלמיד/ה ולהתעדכן במצבו הבריאותי במקרה של היעדרותו מביה"ס. מהיום השני להיעדרות - חובה על המחנך/ת ליצור קשר ישיר עם התלמיד/ה. במקרה של היעדרויות תכופות או ממושכות, באחריות מנהל/ת ביה"ס להפנות את התלמיד/ה לטיפול הקב"ס\ית על מנת למנוע נשירת תלמידים ממערכת החינוך. ההורים נדרשים לדווח מיידית לביה"ס על כל היעדרות של התלמיד/ה על מנת להבטיח שלומו ובטחונו. * שחרורים תלמידים המבקשים לצאת באמצע יום לימודים מביה"ס מסיבה כלשהי, חייבים להביא אישור מראש ובכתב מההורים. במקרים חריגים אפשרי אישור כתוב מיידי מההורים. יציאת תלמידים במהלך יום הלימודים מהגנים ומבתיה"ס היסודיים רק בליווי אדם מבוגר. 4. הופעה הולמת. על התלמיד/ה להגיע לביה"ס בלבוש הולם המכבד את המקום: חולצה עם סמל ביה"ס. בימי שישי, ערבי חג וטקסים, בחולצה לבנה עם סמל ביה"ס ובגני הילדים עם סמל אריאל. אין להגיע בגופיות או בבגדים שחושפים בטן, גב וכו'. הלבוש יהיה שלם, לא קרוע או גזור. כמו כן, אין להשתמש באיפור כבד או לצבוע את השיער בצבעים שאינם טבעיים. הגעה לביה"ס עם פירסינג- אסורה בהחלט! על צוותי מוסדות החינוך, להגיע בלבוש הולם המכבד את המקום. בימי שישי, ערבי חג, אירועים וטקסים להגיע בחולצה לבנה. להורים - בהגיעכם למוסד החינוכי, הנכם מתבקשים להגיע בלבוש הולם המכבד את המקום. 5. משמעת נימוסים והליכות כל באי המוסד החינוכי מחויבים לנהוג בכבוד זה לזה. התלמידים חייבים להישמע לכל אחד מצוות המוסד החינוכי. הדיבור במרחב החינוכי הכולל (כתות הלימוד, חדר המורים, וחצר ביה"ס) יהיה מנומס ומכובד. 6. שמירה על רכוש, סדר וניקיון על כל באי המוסד החינוכי, מוטלת חובת שמירת ציוד המוסד, רכושו וניקיון המרחב החינוכי. אסור כל ביטוי של וונדאליזם. אין להפיץ במוסד החינוכי כל פרסום אלא באישור מנהל\ת המוסד. 7. שימוש במכשירים סלולריים מכשירו הסלולרי של התלמיד/ה יימצא בילקוט כשהוא כבוי במהלך כל השיעורים. השימוש במכשיר הסלולרי, בזמן השיעור אסור גם על צוותי ההוראה. צוות ביה"ס לא ישוחח עם ההורים באמצעות המכשירים הסלולריים של התלמידים. 8. עישון ואלכוהול העישון בבית הספר אסור לכל באי המוסד החינוכי: תלמידים, מורים, עובדי ביה"ס והורים. העישון אסור בכל פעילות בית ספרית המתקיימת גם מחוץ לתחום ביה"ס. לצוות ביה"ס מותר לעשן במקום המיועד לכך בלבד. אלכוהול- הבאת/ שתיית/ מכירת/ משקאות אלכוהוליים - אסורה בהחלט במוסד החינוכי ובכל פעילות חוץ בית ספרית . 9. השתתפות בפעילויות חוץ בית ספריות חובה על התלמידים והמורים להשתתף בטיולים ופעילויות המתקיימות מחוץ לביה"ס. ביה"ס רשאי למנוע מתלמידים שחרגו מכללי המסגרת יציאה לטיול או להתנות יציאה בליווי אחד ההורים. הודעה על כך תימסר שבוע מראש. במקרים חריגים ובתיאום עם הפיקוח תמנע או תותנה היציאה גם יום לפני הטיול. מצופה מהתלמיד/ה להתנהג כראוי על פי האמנה העירונית – החינוכית, בפעילויות חוץ בית ספריות ובפעילויות בלתי פורמאליות. 10.דיאלוג הורה והצוות החינוכי ההורים והצוות החינוכי ינהגו בכבוד אחד כלפי השני וישתדלו להגיע להסכמות ושיתוף פעולה לטובת התלמיד.