יום א', כא’ באייר תשע”ט
 
 
 
 
 
 
"אחריות": יכולתו וכושרו של האדם לראות את ההיבטים ואת הצדדים השונים בקבלת החלטות ובביצוען, הרגשת מחויבות לנקיטת פעולה, האדם מכיר בקשר שבין החלטותיו ומעשיו לבין תוצאותיהם, מוכנות האדם לשאת בתוצאות של מעשיו, הרגשת מחויבות לגבי התוצאה ועוד.
14:41 (04/02/12)

מרכיבי האחריות האישית: אכפתיות ועשייה. האחריות האישית נוצרת מצירופם של שני מרכיבים אלה הנעים על פני רצפים שונים: נוטל אחריות - אדם המגלה אכפתיות גבוהה ועשייה גבוהה. מוטלת עליו אחריות - אדם המגלה אכפתיות נמוכה ועשייה גבוהה. נמנע מאחריות - אדם המגלה אכפתיות ועשייה נמוכות. ומרגיש אחריות - אדם המגלה אכפתיות גבוהה ועשייה נמוכה. חשוב לזכור כי "אחרי המעשים נמשכים הלבבות", כלומר: עשייה עשויה לעורר אכפתיות ולהביא את האדם ממצב של "מוטלת עליו אחריות" ל"נוטל אחריות". לכן חשוב לעודד את ההתנסות בערך האחריות בתחומים מגוונים ובסביבות שונות. לחלופין, הגברת האכפתיות עשויה לעורר עשייה, לכן ככל שהחברה תעורר את האדם לגלות אכפתיות כלפי עצמו, כלפי הזולת וכלפי הסביבה, יגדלו מידת העשייה שלו ותרומתו לעצמו, לפרט, לקבוצה, לחברה ולסביבה. בחודש זה ילמדו התלמידים בשעורי מפתח הלב לפתח אחריות לסביבה ולטבע, שמירה על סביבה נקיה, הגנה על צמחי בר ועצי פרי, חיסכון במים, וכן פיתוח אחריות אישית. פעילות טו' בשבט לכיתות א' ג' ביום שלישי - י"ד בשבט ערכנו פעילות לט"ו בשבט לשכבות א' ו-ב'.הפעילות כללה 4 תחנות של יצירה:הכנת תמונה מפרחים, זרדים, עלים וחול.הכנת פסל מפירות.הכנת עץ מגלילי נייר.הכנת ספרון והתאמת תמונה לצליל.הילדים נהנו מאוד לייצור יחד, כולם התפזרו באודיטוריום ועבדו בשיתוף פעולה.בתמונות ניתן לראות את היצירות המדהימות. פעילות טו' בשבט לכיתות ג'-ו' ביום רביעי מועצת תלמידים ערכה פעילות טו' בשבט לתלמידי כיתות ג'-ו' כל כיתה התחלקה ל-5 קבוצות, כל קבוצה קיבלה משימה: משימה 1 - הכנת שיר טו' בשבט בלוויי ריקוד. משימה 2 - הכנת תמונה קשורה לחג מחומרים מהטבע: עלים יבשים, ענפים, זרדים, קטניות, חול, וכד' משימה 3 - לרשום שמות ישובים ושמות אנשים הקשורים לטו' בשבט. משימה 4 - הכנת פסל מפירות ופירות יבשים. משימה 5 - משימות חשיבה בנושאי טו' בשבט. התלמידים עבדו במשך שעתים ובסוף הפעילות הציגו את התוצרים. כל תלמידי בית הספר התכנסו באודטוריום, הילדים שהכינו את משימת הריקוד הציגו את עבודתם, בסוף הפעילות הכרזנו על המנצחים. כיתה ו/3 וכיתה ד/2 זכו במירב הנקודות וקיבלו שתיל לכל ילד. עיינו למטה וראו את התמונות מהיום המהנה

 
תוצרים מהפעילות...
....
....
....
....
....
....
...