יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
הורים יקרים מצורף קובץ מטעם עריית אריאל.
13:41 (20/11/12) ג'ודי שמילוביץ

הנחיות התגוננות לאוכלוסיה עריית אריאל.doc