יום א', כא’ באייר תשע”ט
 
 
 
 
 
 
"זכות קיימת אך ורק כאשר מוטלת על מישהו החובה למלא אותה. לפיכך, אי אפשר לדבר על זכות כאשר אין כתנאי בל-יעבור אזכור של חובה המוטלת על מישהו, בין אם זה פרט מסוים, בין אם זו מדינה,קבוצה, קהילה או כל גוף אחר, שעליו מוטלת החובה לספק את מה שאנו קוראים זכות" ("זכויות הילד,התפתחותן ההיסטוריות ועיגונן בחוק הישראלי" קדמן יצחק).
07:52 (10/04/13) ג'ודי שמילוביץ

בית ספר ממלכתי ע"ש ברנרד מילקן קוד התנהגות – תשע"ג כל חברה נאורה ודמוקרטית קובעת לעצמה חוקים וכללי התנהגות על מנת לאפשר את קיומה ולהגן על חבריה. זכרו – אדם שאינו מקבל או אינו מקיים את כללי החברה, יתקשה להיות חלק ממנה. "זכות קיימת אך ורק כאשר מוטלת על מישהו החובה למלא אותה. לפיכך, אי אפשר לדבר על זכות כאשר אין כתנאי בל-יעבור אזכור של חובה המוטלת על מישהו, בין אם זה פרט מסוים, בין אם זו מדינה, קבוצה, קהילה או כל גוף אחר, שעליו מוטלת החובה לספק את מה שאנו קוראים זכות" ("זכויות הילד, התפתחותן ההיסטוריות ועיגונן בחוק הישראלי" קדמן יצחק). ללא משמעת – לא ניתן לפתור דבר עם משמעת חלקית – ניתן לפתור רק חלק מהבעיות עם משמעת מלאה – ניתן לפתור את כל הבעיות. קוד ההתנהגות הבית ספרי משלים את האמנה העירונית המציינת את עשרת הדברות ואמצעי האכיפה לכל באי בית הספר. גלו נכונות, שיתוף פעולה וקבלו את ידנו המושטת לכם. "מעצם היותנו בני אדם, קמה לנו הזכות לכבוד, שהיא היסוד ממנו נגזרות כל זכויות האדם הבסיסיות" (פרופ' רות גביזון). זכויות וחובות הפרט בבית הספר כל פרט (תלמידים, צוות חינוכי, עובדי מנהלה וכל באי ביה"ס) הם בראש ובראשונה בני אדם ולכן יש להקפיד על שמירת כבודם. לכל פרט בבית הספר יש הזכות לחופש ביטוי, לפרטיות, לקבלת מידע, להליך הוגן ולכבוד. חובה על בית הספר לממש זכויות אלו בהתאם לאופיו וצביונו של בית הספר. · הליך הוגן וכבוד "המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" חובתם של התלמידים לכבד את הצוות החינוכי ועובדי בית הספר ואת כלל תלמידי בית הספר. · חופש ביטוי זכותם של כל התלמידים להביע דעה, עמדה, לבקר ולהציע הצעות לשיפורים בכל הנושאים הנוגעים לאורח חיים בביה"ס, ובלבד שיקפידו על כבודו ושמו הטוב של האדם. · כבוד לפרט כל פרט במסגרת ביה"ס זכאי לכיבוד פרטיותו, רגשותיו, רכושו והישגיו. כל התלמידים במסגרת ביה"ס זכאים להגנה על זכויותיהם על ידי הגורמים המוסכמים לכך במוסד החינוכי (מחנך, רכז שכבה, יועצת, מועצה פדגוגית, צוות ניהול, סגן מנהל ומנהל). מנהיגות צעירה (מועצת תלמידים) החינוך לדמוקרטיה ואזרחות פעילה בבית הספר בא לידי ביטוי בהקמת מועצת תלמידים פעילה הדואגת לרווחתם וזכויותיהם של התלמידים. זכות התלמידים לקיים מועצת תלמידים בביה"ס, לבחור ולהיבחר למועצת תלמידים באופן דמוקרטי ומתוך אמון בתרומתה, ולהביע דעה בכל נושא הקשור בבית הספר בפני נציגיו במועצת התלמידים. חובת נציגי מועצת התלמידים לייצג את תלמידי ביה"ס מתוך כבוד ומתן דוגמא אישית. עליהם לבקש מהמורה המלמדת בכיתה אישור לצאת לפעילות המועצה. ולהשלים את הנושאים אשר נלמדו בכיתה בזמן שנעדר מהשיעור לצורך פעילות מועצת התלמידים. נהלי משמעת שערי בית הספר נפתחים בשעה 7:30 בבוקר בדיוק. האחריות עד לשעה זו מוטלת על ההורים בלבד. יציאה מבית הספר לפני סיום יום הלימודים – בליווי מבוגר בלבד. בסיום יום הלימודים אחריות ההורים להגיע בזמן לאסוף את ילדיהם. - חובת התלמידים להתנהג בהתאם לנוהלי המשמעת של בית הספר על פי הכתוב בתקנון הבית ספרי. - חובת התלמידים להימנע מאלימות מילולית ומאלימות פיזית. - חל איסור מוחלט על פי החוק להביא כלי משחית מכל סוג שהוא כגון: אולרים, סכינים, וכדומה. - חובת התלמידים להגיע לבית הספר בתלבושת בית ספרית. אין לעשות שינויים בתלבושת כגון: גזירת שרוולים, שירת החולצה וכדומה. תלבושת בית הספר בטקסים ובערבי חג – חולצה לבנה. תלמידים שיגיעו ללא חולצה לבנה – לא יורשו להשתתף בטקס. חובה להגיע בתלבושת בית ספר ביום שישי (חולצה לבנה עם סמל בית הספר). בשיעורי חינוך גופני חובה להגיע בתלבושת מלאה, תלמידים שלא יקפידו להגיע לשיעור בתלבושת כנדרש לא ייקחו חלק פעיל בשיעור. תלמידים שאינם מסוגלים להשתתף בשיעורי חינוך גופני (יותר משיעור אחד) עקב בעיות בריאותיות, מחויבים להביא אישור רפואי. בחורף יש להגיע לבית הספר בתלבושת, כך שסמל בית הספר יהיה גלוי לעין. - יש להגיע לבית הספר בתלבושת נאותה וללא חולצת בטן, נעלי בית, כפכפים, פירסינג, איפור, לק על הציפורניים, צבע בשיער ועגילים ארוכים. - אין לעשות תגלחות וצורות בשיער. - אין ללעוס מסטיק (כולל בהפסקה). - אסור להביא חטיפים לבית הספר. - ניתן לפנות בכל בעיה בהפסקה למורה תורנית, הכניסה לחדר המורים אסורה לתלמידים, פרט למקרה פציעה. - חובה על התלמידים וההורים לציית להוראות משמרות הזה"ב. - רכוש בית הספר נועד לצרכי התלמידים ולכן נשמור עליו. כמו כן עלינו לשמור על נקיון בית הספר ועל רכושו. תלמידים שיפגעו ברכוש בית הספר – ישלמו את ערך הנזק. תלמידים שלא ישמרו על נקיון בית הספר – יחויבו לנקות את המקום שלכלכו ולכתוב מטלה חינוכית. - מותר לשחק בכדור רק במגרש הספורט וברחבת הכניסה לאולם הספורט, בהתאם לתורנות מגרש שנקבעה מראש. אין לשחק בכדור בתוך מבנה בית הספר. - חובה להגיע בזמן לבית הספר ולשיעור. איחורים חוזרים ונשנים בהגעה לבית הספר, ידווחו לקצין ביקור סדיר. - אסור לצאת מן הכיתה בזמן שיעור ללא אישור מהמורה, יש להקפיד לשתות/ללכת לשירותים במהלך ההפסקה. טלפון נייד - הבאת טלפון נייד לבית הספר, או אובדנו, אינה באחריות הצוות החינוכי. - הטלפון הנייד יהיה כבוי עם הגעתם של התלמידים לבית הספר עד סוף יום הלימודים, ויונח בתוך התיק בלבד. - טלפון שייעשה בו שימוש כלשהו בתחומי בית הספר, יילקח ויוחזר רק לידי ההורים לאחר יום. במידה והתנהגות זו תחזור על עצמה, יוחרם הטלפון ויינתן רק לידי ההורים, לאחר שבוע ימים. - אין להזעיק את ההורים באמצעות טלפון נייד, תלמידים שיעשו זאת ייענשו על פי שיקול דעתו של צוות הניהול בבית הספר. - אין להשתמש בטלפון נייד כמכשיר למוסיקה או מצלמה, לא במהלך שיעור ולא בהפסקה. - במקרה ותלמיד אינו חש בטוב או במקרה אחר יתקשר להוריו ממזכירות בית הספר בלבד, ובנוכחות אדם מהצוות החינוכי בבית הספר. - אסור להביא ואין להשתמש בתחומי בית הספר בטאבלט וסמארטפון. היעדרות תלמידים - היעדרות מימי לימודים – עד ארבעה ימים יש להביא אישור מההורים, החל מחמישה ימים ומעלה יש להביא אישור רפואי. - חופשות משפחתיות בארץ ובחו"ל במהלך ימי הלימודים אסורות על פי חוזר מנכ"ל. כל היעדרות עקב חופשה משפחתית תדווח במכתב למנהלת בית הספר. - אחריות התלמידים להשלים את הנושאים שנלמדו והמטלות שניתנו בכיתה בזמן היעדרותם. פעילויות חברתיות חובת התלמידים לקחת חלק פעיל בפעילויות החברתיות הנערכות בבית הספר ולאפשר את ניהולן התקין. יחסי מורים תלמידים "דרכיך דרכי נועם" (משלי). - זכות התלמידים ל"אוזן קשבת" בבית הספר. - זכות התלמידים לקבל יחס שווה ולא מפלה מכל סיבה שהיא. - חובת התלמידים לנהוג בכבוד כלפי המורים, כלפי בעלי התפקידים השונים, וכלפי תלמידי בית הספר. התנהגות בתחומי בית הספר - זכות התלמידים להרגיש מוגנים בחצר בית הספר וברחבות, בזמן ההפסקה ובמשך כל שעות הפעילות בבית הספר על ידי מורה תורן. - חובת התלמידים להתנהגות הולמת בכל תחומי בית הספר (חצר בית הספר, כיתה, רחבות וכו'). - יש לאכול רק בתחום הכיתה, אין לצאת עם אוכל מחוץ לכיתה. - חל איסור לטפס על עצים וגדרות מסביב לבית הספר. תורנויות כל התלמידים חייבים לקחת חלק בשמירה על ניקיון הכיתה, ניקיון הרחבות וחצר בית הספר. תורני הכיתה יישארו בכיתה בזמן ההפסקות וימלאו את תפקידם. התחום הלימודי הערכת הישגי התלמידים תתבסס על שימוש בכלי הערכה מגוונים בנוסף למבחנים. - הישגי התלמידים יוערכו הן באמצעות פעולות לימודיות שוטפות והן באמצעות כלי הערכה מובנים, ביניהם מבחנים. דוגמאות לפעולות לימודיות שגרתיות: השתתפות פעילה במהלך השיעור ובדיון הכיתתי או הקבוצתי, הכנת שיעורי בית, דפי עבודה, עבודה כתובה, מצגת, תוצר יצירתי. - זכות התלמידים לקבל את ציוניהם באופן חסוי. - חובת התלמידים לגשת למבחנים במועדם. - זכות התלמיד אשר נעדר ממבחן מסיבה מוצדקת והביא אישור לכך מההורים או מרופא לגשת למבחן במועד ב'. - חובה על התלמידים להביא ציוד לימודי מלא, כנדרש, לכל שיעור. - חובה על התלמידים למלא את המשימות כנדרש ולהגיש עבודות במועדן. לוקרים הלוקרים נועדו להקל על עומס הילקוט – השתמשו בהם בתבונה. - הלוקר הוא אישי, מומלץ להשתמש בו לאחסון חומרי למידה בלבד. - ניתן להחליף את מנעול הכספת למנעול רגיל. - יש להוציא את הציוד הלימודי הנדרש ליום הלימודים לפני השעה 8:00 בבוקר. - יש לבדוק בסוף יום הלימודים אלו חומרי למידה צריך לקחת הביתה, בהתאם למטלות שניתנו באותו יום (שיעורי בית, מבחנים). - אין לצאת במהלך שיעור על מנת להוציא ציוד מהלוקר. - תלמידים שיגיעו ללא ציוד לימודי לשיעור כיוון ששכחו אותו בלוקר, יירשמו כאילו שכחו ציוד בבית. - תלמידים שיגיעו ללא הכנת שיעורים באופן קבוע מכיוון ששכחו את הציוד הלימודי בלוקר, ידווח להוריהם, ויומלץ להפסיק להם את שכירות הלוקר. - תלמידים שיחבלו בלוקר של חבר, או שינסו לפרוץ לוקר של תלמיד אחר ייענשו בחומרה, המעשה פלילי ולכן ידווח למשטרה. ביקור הורים בבית הספר - אסורה כניסת הורים לבית הספר למעט הורים שהוזמנו על ידי הצוות החינוכי או לביצוע תשלומים במזכירות. - הורים המגיעים לבית הספר לקחת את ילדם מסיבה כלשהיא, יידעו את המורה וימתינו לילדם מחוץ למבנה בית הספר. - הורים המלווים את ילדם לבית הספר, ייפרדו ממנו בשער בית הספר. - הורים המביאים לילדם דבר כלשהו במהלך יום הלימודים ישאירו את הפריט בידי השומר והוא ידאג להעבירו לילד. - אין להביא לילד ארוחות חמות במהלך יום הלימודים. דרכי אכיפה "חוסך שבטו שונא בנו" (מלכים א' י"א, י"ב). אהבה מחייבת הצבת גבולות, שאם לא כך איננו אוהבים את ילדינו. הפרת כל סעיף בתקנון שיחה: שיחה אישית עם המחנכת והתלמידים המעורבים. אזהרה: שיחה עם מנהלת ביה"ס / סגנית ביה"ס, התלמיד והמחנכת, תוך יידוע ההורים בכתב. ענישה: נקיטת אמצעי ענישה הכוללים גם השעיה מבית הספר. במקרה של הפרת קוד ההתנהגות העירוני והבית ספרי באופן חריג, שומרת לעצמה הנהלת בית הספר את הזכות להשעות תלמיד מבית הספר באופן מיידי.