יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
מבנה אירגוני תשע"ו

23:07 (18/12/12) ג'ודי שמילוביץ
התחום הייחודי של ביה"ס מדעים וטכנולוגיה בשילוב אומנות.
בבית ספר "מילקן" מאמינים שאנשים מצליחים הם אנשים שפוסעים בשביל שיש לו לב – הדרך שבה הולכים, שם יהיה שביל.
המדיניות הבית ספרית קובעת את היעדים ואת התהליכים הראשיים, המשקפים בדרך כלל את האמונות והערכים של בית הספר והיא המכוונת את הדרכים העיקריות להשגתם.
נא להכיר
פינת המזכירה
על הפרק תשע"ח
משולחנה של אילנה נולמן
קוד התנהגות
מפתח הל"ב
תחומי דעת
מועצת תלמידים
הוראה מתקנת
טיולים
סל תרבות
קרן קרב
הנהגת הורים
אתרים יישוביים
גלריה
ספריית בית הספר
זה"ב
דבר היועצת
אתרים שימושיים ברשת
מרחבי כיתות
פורומים
לוח חופשות תשע"ז
בוגרים
ארכיון
על הפרק תשע"ז