יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
07:52 (10/04/13) ג'ודי שמילוביץ
"זכות קיימת אך ורק כאשר מוטלת על מישהו החובה למלא אותה. לפיכך, אי אפשר לדבר על זכות כאשר אין כתנאי בל-יעבור אזכור של חובה המוטלת על מישהו, בין אם זה פרט מסוים, בין אם זו מדינה,קבוצה, קהילה או כל גוף אחר, שעליו מוטלת החובה לספק את מה שאנו קוראים זכות" ("זכויות הילד,התפתחותן ההיסטוריות ועיגונן בחוק הישראלי" קדמן יצחק).
12:59 (20/11/11) גבי זקס בלטנר
במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות המופעלת באריאל משנת 2010 חוברה אמנה עירונית חינוכית המחייבת את מערכת החינוך בעיר.האמנה נכתבה בשיתוף פעולה של: צוותי החינוך של בתיה"ס, נציגות ההורים, נציגות התלמידים, פיקוח משרד החינוך,מנהלת אגף החינוך, השירות הפסיכולוגי החינוכי ונציגי מטה עיר ללא אלימות.
נא להכיר
פינת המזכירה
על הפרק תשע"ח
משולחנה של אילנה נולמן
קוד התנהגות
מפתח הל"ב
תחומי דעת
מועצת תלמידים
הוראה מתקנת
טיולים
סל תרבות
קרן קרב
הנהגת הורים
אתרים יישוביים
גלריה
ספריית בית הספר
זה"ב
דבר היועצת
אתרים שימושיים ברשת
מרחבי כיתות
פורומים
לוח חופשות תשע"ז
בוגרים
ארכיון
על הפרק תשע"ז