יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
14:41 (04/02/12)
"אחריות": יכולתו וכושרו של האדם לראות את ההיבטים ואת הצדדים השונים בקבלת החלטות ובביצוען, הרגשת מחויבות לנקיטת פעולה, האדם מכיר בקשר שבין החלטותיו ומעשיו לבין תוצאותיהם, מוכנות האדם לשאת בתוצאות של מעשיו, הרגשת מחויבות לגבי התוצאה ועוד.
21:52 (31/12/11)
בחודש טבת מתמקדת תוכנית מפתח הל"ב בטיפוח ההיבטים החברתיים ערכיים הנגזרים מניהול קונפליקטים . קונפליקט הינו התנגשות בין צדדים בעלי צרכים, אינטרסים, רגשות, דעות, אמונות ו/או ערכים שאינם מתיישבים אלו עם אלו. הקונפליקט מהווה תופעה אנושית טבעית והוא עשוי להתגלות במערכות היחסים שבין יחידים, קבוצות, חברות, ארגונים ומדינות. מקורות הקונפליקט עשויים להיות: צרכים (פיזיים, חברתיים ואחרים), ערכים (אמונות, העדפות ותפיסות עולם מנוגדות/סותרות), משאבים ועוד.
21:32 (03/12/11)
הכרת ערך השונות מטפח תרבות לימודית וחברתית המעודדת את התלמידים לשתף פעולה עם חבריהם הדומים להם והשונים מהם, מעלה את המודעות לשונות בצרכים, בתכונות, בהעדפות, ברצונות האישיים והתחשבות בשונות זו במצבים שונים בכיתה ומחוצה לה
21:42 (28/10/11)
ערך החודש- מעורבות חברתית. החודש במסגרת תוכנית מפתח הל"ב, הילדים ילמדו ויתנסו בחיבור למעורבות חברתית. יגלו מעורבות ואכפתיות כלפי הסובב במשפחה, בכיתה, בקהילה, במדינה ובעולם, ימלאו תפקיד בקבוצה, בכיתה ובבית הספר ילמדו לגלות אחריות, התמדה ויוזמה.
21:15 (28/10/11)
ערך החודש שיתוף והשתתפות- הילדים לומדים ומתנסים בחיבור לערך.משתפים ברגשות, בצרכים, במחשבות, במשאלות, ובציפיות לקראת השנה החדשה, מעמיקים את ההיכרות עם החברים לכיתה, משתפים בברכות ואיחולים לקראת השנה החדשה.
20:52 (28/10/11)
נא להכיר
פינת המזכירה
על הפרק תשע"ח
משולחנה של אילנה נולמן
קוד התנהגות
מפתח הל"ב
תחומי דעת
מועצת תלמידים
הוראה מתקנת
טיולים
סל תרבות
קרן קרב
הנהגת הורים
אתרים יישוביים
גלריה
ספריית בית הספר
זה"ב
דבר היועצת
אתרים שימושיים ברשת
מרחבי כיתות
פורומים
לוח חופשות תשע"ז
בוגרים
ארכיון
על הפרק תשע"ז