יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
14:27 (22/10/12) ג'ודי שמילוביץ
"תרגיל תרגיל תרגיל: תרגול למידה בחירום במסגרת תרגיל החרום. מורי ותלמידי כיתות ד1, ד2, ד3, ה1, ה2, ו1, ו2 מתבקשים לקיים קשר במרחב הכיתתי".
20:26 (14/01/12)
21:35 (06/11/11)
תלמידי כיתות ד' ה' ו' מקבלים פעם בשבוע שיעור איכות חיים, מטרת השיעורים לפתח ולרכוש הרגלי חיים נכונים שיהפכו לטבע שני בחיי היום יום של הילדים הצעירים ובחייהם בעתיד כמבוגרים, ובכך לגדל דור בריא יותר.
נא להכיר
פינת המזכירה
על הפרק תשע"ח
משולחנה של אילנה נולמן
קוד התנהגות
מפתח הל"ב
תחומי דעת
איכות חיים  
ספורט  
תהליכי חקר  
מועצת תלמידים
הוראה מתקנת
טיולים
סל תרבות
קרן קרב
הנהגת הורים
אתרים יישוביים
גלריה
ספריית בית הספר
זה"ב
דבר היועצת
אתרים שימושיים ברשת
מרחבי כיתות
פורומים
לוח חופשות תשע"ז
בוגרים
ארכיון
על הפרק תשע"ז