בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

הטיפול בפרט

"אין לך דבר בלתי שווה מהתייחסות שווה לאלה שאינם שווים".

דף נהלים למבחנים מותאמים . "ההתאמות הדידקטיות כמשקפיים של התלמיד עם לקות הלמידה".


"אין לך דבר בלתי שווה מהתייחסות שווה לאלה שאינם שווים".

( הרבי מקוצק ) .

דף נהלים למבחנים מותאמים .

"ההתאמות הדידקטיות כמשקפיים של התלמיד עם לקות הלמידה".

ההוראה המותאמת , מתמקדת במתן כלים ואסטרטגיות למידה , אשר יסייעו לילד

בכל למידה אקדמית במהלך החיים . במהלך השוטף של הלמידה , הילד רוכש כלים

מיישם ומדגים אותם בתוכני הלימוד השונים בכיתה .

ע"מ שאכן תהליך זה יתקיים , יש ליישם בכיתה את בקביעות את ההתאמות

הדידקטיות שנמצאו מתאימות לילד (ע"פ אבחון קביל ) . יישום ההתאמות , הינו

למעשה , גולת הכותרת של תהליך הלמידה וההתאמות מחויבות מתוקף חוזר מנכ"ל .

לשם כך , על הצוות המלמד : מורת שילוב , מחנכת והמורים המקצועיים . להיות

מותאמים , ביחס לחומר הלימוד וביחס למעקב בכיתה אחר יישום האסטרטגיות

הנרכשות בשילוב .

השילוב בביה"ס מילקן .

השילוב בשכבות ד'-ו' , יתמקד במקצועות : כש"פ , מולדת – ג"ג , מדעים ,

היסטוריה ותנ"ך . במקצועות אלה , ירכשו הכלים \ אסטרטגיות הלמידה . והיישום

יתקיים ביתר השיעורים בכיתה , כמו כן , יתקיימו מבחנים מותאמים .

הערכות לקראת מבחנים מותאמים .

- כל מבחן במקצועות הנ"ל , יש להגיש לחנה כ"ץ , עשרה ימים לפני מועד המבחן

בכיתה . יש לציין על המבחן , את מועד המבחן בכיתה .

- תקופה זו של עשרה ימים מתבקשת , לצורך עיבוד המבחן ( שכבתי ופרטני ) . ע"פ

ההתאמות של תלמיד השילוב .

- יש לשים את המבחן בחדר המורים בתא של חנה כ"ץ , באחריות חנה , להוציאו

מהתא ולעבד אותו כנדרש .

- מבחן שינתן בטווח זמן קצר , קרי – פחות מעשרה ימים , לא יאפשר הערכות

מיטבית לקראתו ולא יאפשר הכנה מיטבית של התלמיד , לקראת הצלחה במבחן .

- יש לזכור שהצרכנים העיקריים , הם התלמידים .

ברצוננו להדגיש , כי במהלך שנת תשס"ו , ניסינו התערבות ממוקדת כנ"ל .

במיוחד מול כיתה ה' 2 , של אריאלה גולד . הדבר שיפר משמעותית את הישגי

התלמידים במבחנים , בהתייחסותם הכללית לקראת המבחן וללמידה בכלל .

היערכו בהתאם , הצלחתם היא הצלחתנו .


חנה כץ ואופירה אנטמן.


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA