בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

על הפרק תשע"ז

בהצלחה לנבחרת ה FLL ולמורה ניסים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA