בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

על הפרק תשע"ז

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ז


ברשת מושיטים יד לעזרה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA