בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

על הפרק תשע"ז

ביקור משפחת מילקן בבית הספר

ביום שני 19/6/2017ביקרה משפחת מילקן בבית הספר . בני המשפחה נהנו משירת מקהלת בית הספר, סיור בפארק המדע, כמו גם מתערוכת הדרשות של תלמידי כתה ו . בני המשפחה נחשפו לפרוייקטים הייחודיים של בית הספר, החינוך לקיימות בשיעורי טכנולוגיה, שיעורי רובוטיקה והוראת השואה בראי הקולנוע.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA