בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

על הפרק תשע"ח

כל שנה מתחילה בגלישה בטוחה

הורים יקרים אנו נמצאים בפתחה של שנת הלימודים. ילדינו חוזרים מן החופשה כשבתיקם התנסויות וחוויות.שצברו בזמן זהמרביתם בוודאי העבירו חלק מזמן החופשה מולמסך כזה או אחר, תיעדו אירועים שונים ושיתפואת חבריהם לרשת. בנקודת זמן זו, נרצה לחדד את תפקיד ההוריםוצוותי החינוך באשר להשגחה, חינוך, וליווילהתנהלות חיובית, ערכית ואחראית ברשת .

ההורה כמבוגר משמעותי גם ברשת - מעורבות והשגחה הורית ברשת אינן שונות מנוכחות הורית בכל מרחב חיים
אחר. מומלץ לקיים עם הילדים ובני הנוער שיח מתמשך בנושא התנהלותם
ברשת. חשוב שילדינו ידעו כי אנו מהווים כתובת להתייעצות גם בנושאים
הקשורים לרשת. להמשך הקריאה יש להיכנס לקישור של משרד החינוך.
עלון להורים - גלישה בטוחה תחילת שנה
WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA