בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

על הפרק תשע"ח

בחירות למועצת תלמידים תשע"ח

בהצלחה רבה לכל המתמודדים
WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA