בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

נא להכיר

לוח צלצולים לשנת תשע"ז

ימים א, ב, ד, ה, ו

08:00-08:50
שעור 1
08:50-09:35
שעור 2
09:35-09:45
הפסקת אוכל
09:45-10:00
הפסקת חצר
10:00-10:45
שעור 3
10:45-11:30
שעור 4
11:30-11:40
הפסקת חצר
11:40-12:25
שעור 5
12:25-13:10
שעור 6
13:10-13:20
הפסקת אוכל
13:20-13:35
הפסקת חצר
13:35-14:20
שעור 7
14:20-14:30
סיום יום הלימודים
ומעבר לקבוצת נבחרת
14:30-15:10
נבחרות
יום ג

08:00-08:50
שעור 1
08:50-09:35
שעור 2
09:35-09:45
הפסקת אוכל
09:45-10:00
הפסקת חצר
10:00-10:45
שעור 3
10:45-11:30
שעור 4
11:30-11:55
הפסקת חצר
11:55-12:45
שעור 5
WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA