בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

איכות חיים

למידה בשעת חירום

"תרגיל תרגיל תרגיל: תרגול למידה בחירום במסגרת תרגיל החרום. מורי ותלמידי כיתות ד1, ד2, ד3, ה1, ה2, ו1, ו2 מתבקשים לקיים קשר במרחב הכיתתי".

הורים ותלמידים יקרים,
כידוע לכם, בית ספרנו נערך ללמידה בעת חירום.
הערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחרום נועדה לשמירה על קשר עם התלמידים ולמידה מרחוק בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים כסדרם בבתי הספר.
התנאים לתפקוד מיטבי במצבי חרום באמצעות הסביבה המקוונת הם קיום תקשורת ופעילות של הוראה- למידה מקוונת בעת שגרה, והערכות מכוונת למצב חרום.

היום, (יום ג 23/10/129) בשעות אחר הצהריים, יתקיים תרגיל ארצי בפורומים של המרחבים הכיתתיים.
התרגיל הינו אסינכרוני.
על התלמידים לבצע את ההוראות של מחנכות הכתה עד לשעה שתצויין בפורום.
בהצלחה לכולנו


למידה בחירום מידע להורים


למידה בחירום מידע לתלמיד

דפנה פרסמן ג'ודי שמילוביץ
מנהלת בית הספר רכזת תקשוב

"

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA