בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

פינת המזכירה

תשלומי הורים תשע"ח

טופס בקשה להנחה ממשרד החינוך עבור תשלומי הורים

הורים יקרים, תוכלו להוריד את טופס הבקשה למלגת סיוע בתשלומי הורים - לשנה"ל תשע"ח, תוכלו להורידו, למלא ולהגישו במייל milken@ariel.muni.il או בפקס 03-9067179. לאחר שליחת הטופס חלה עליכם אחריות בדיקת הגעתו. התאריך האחרון להגשה הוא 14.11.17

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA