בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

נא להכיר

חזון בית הספר

מבנה אירגוני תשע"ו

ייחוד בית הספר

התחום הייחודי של ביה"ס מדעים וטכנולוגיה בשילוב אומנות.

בית הספר הממלכתי ע"ש ברנרד מילקן

בבית ספר "מילקן" מאמינים שאנשים מצליחים הם אנשים שפוסעים בשביל שיש לו לב – הדרך שבה הולכים, שם יהיה שביל.

אני מאמין חינוכי

המדיניות הבית ספרית קובעת את היעדים ואת התהליכים הראשיים, המשקפים בדרך כלל את האמונות והערכים של בית הספר והיא המכוונת את הדרכים העיקריות להשגתם.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA