בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

קוד התנהגות

קוד התנהגות תשע"ג -בימים אלו קוד ההתנהגות עובר שינוי ועדכון תכנים נוספים

"זכות קיימת אך ורק כאשר מוטלת על מישהו החובה למלא אותה. לפיכך, אי אפשר לדבר על זכות כאשר אין כתנאי בל-יעבור אזכור של חובה המוטלת על מישהו, בין אם זה פרט מסוים, בין אם זו מדינה,קבוצה, קהילה או כל גוף אחר, שעליו מוטלת החובה לספק את מה שאנו קוראים זכות" ("זכויות הילד,התפתחותן ההיסטוריות ועיגונן בחוק הישראלי" קדמן יצחק).

אמנה עירונית

במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות המופעלת באריאל משנת 2010 חוברה אמנה עירונית חינוכית המחייבת את מערכת החינוך בעיר.האמנה נכתבה בשיתוף פעולה של: צוותי החינוך של בתיה"ס, נציגות ההורים, נציגות התלמידים, פיקוח משרד החינוך,מנהלת אגף החינוך, השירות הפסיכולוגי החינוכי ונציגי מטה עיר ללא אלימות.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA