בית ספר מילקן

בית ספר מילקן אריאל

בואו ונשתעשע

קישור לפעילויות ומידע ליום הזיכרון ויום העצמאות

בואו נלמד על אולימפיאדה

שאלון אקלים לתלמידים

אתר תפור עלי בנושא אורח חיים בריא

אתר מדהים עם פעילויות לחיזוק וביסוס הקריאה

משחקי חנוכה לכיתות א'

משחקי חשבון באתר השבחה לכל הכיתות

משחקים באתר נענע

משחקים באתר וואלה

סיפורים לראשית קריאה

מצגת למה חשוב לאכול ארוחת בוקר?

2 משימות במתמטיקה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA